نظرسنجی
اطلاعات شخصی
* نام و نام خانوادگی :
* نوع ارتباط شما با این مطب :
* آدرس ایمیل :
سوالات
1- نظر شما در مورد کیفیت خدمات ارائه شده در مطب چیست؟ :
               
2- آیا اهداف شما در مراجعه به کلینیک ارتدنسی برآورده شده است؟ :
           
3-ایا در مطب احساس راحتی داشته اید؟ :
           
4-آیا سرعت پیشرفت درمان مطلوب بوده است؟ :
           
5-آیا ملاقات های شما به صورت منظم برنامه ریزی می شده /می شود؟ :
           
6-به نظر شما چه کارهایی میتواند کیفیّت ارائه خدمات را در این مطب افزایش دهد؟ :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :