چاپ یک مقاله جدید

در مواردی که یک هدگیر نمی تواند علی الرغم وضعیت قرینه، عملکرد قرینه ای داشته باشد، حالتی است که دندانهای کرسی دارای وضعیت قرارگیری نا قرینه ای در بعد قدامی- خلفی باشند.
این ایده را به کمک دو نفر از دوستان،Professor Kizilova از دانشگاه تکنولوژی ورشو و Dr Yurij Romashov  از دانشگاه خارکوف (اُکراین) مورد بررسی قرار دادیم وپس از داوری در Vol. 18, No. 4,  سال 2016
Acta of Bioengineering and Biomechanics ,
در این مقاله اثرات ناقرینگی قدامی-خلفی موقعیت مولر ها با دو رویکرد محاسباتی و روش المان محدود مورد ارزیابی قرار گرفته است..
   1395/11/10 22:43


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
4.9/10 (تعداد آرا 46 نفر )